Please visit the newer version of our website at LiveJumping.com:
The new version will soon replace this site completely.

Porównanie wersji systemu HUBERTUS


Funkcja
HUBERTUS
REGIO
HUBERTUS
PRO
HUBERTUS
PREMIUM
Definiowanie zawodów konnych
Wprowadzanie danych dotyczących organizowanych zawodów
Wprowadzanie danych osób odpowiedzialnych (sędziowie, gospodarze toru itp.)
Tryb obsługi zawodów regionalnych
Tryb obsługi zawodów pony
Tryb obsługi zawodów ogólnopolskich
Możliwość definiowania numeracji koni
Tryb obsługi zawodów międzynarodowych
Możliwość określenia waluty dla nagród pieniężnych
Definiowanie konkursów w ramach zawodów
Wprowadzanie danych informacyjnych dotyczących konkursu
Możliwość określania parametrów konkursu (liczba przeszkód, dystans, tempo itp.)
Automatyczne wyliczanie norm czasu
Definiowanie konkursów skokowych (dwufazowych, dwunawrotowych, stylowych, zwykłych, dokładności itp.)
Możliwość organizacji konkursów sztafetowych
Definiowanie konkursów ujeżdżeniowych
Definiowanie konkursów WKKW
Definiowanie składu sędziowskiego w ramach konkursu
Definiowanie własnych konkursów
Możliwość określania sortowania zawartości każdej z kolumn konkursu
Możliwość określenia nazw anglojęzycznych na wydrukach
Możliwość definiowania poszczególnych przeszkód w ramach konkursu (wkrótce)
Możliwość łączenia wybranych kolum konkursów między sobą i automatycznego przenoszenia wyników (wkrótce)
Obsługa zgłoszeń na zawody
Możliwość ręcznego wprowadzania szczegółowych danych zawodnika i konia
Automatyczne tworzenie lokalnej bazy danych zawodników i koni na podstawie wprowadzanych danych
Możliwość szybkiego wprowadzania zgłoszeń z lokalnej bazy zawodników i koni
Automatyczne generowanie numerów koni
Łatwy i szybki mechanizm dopisywania zawodników do konkursów
Możliwość określenia wielokrotności startów danej pary w konkursie
Automatyczne tworzenie list startowych na podstawie zgłoszeń
Wydruki i zestawienia wspomagające przegląd koni
Możliwość szybkiego wprowadzania zgłoszeń z internetowej bazy zawodników i koni ZawodyKonne.com (wkrótce)
Możliwość eksportu zgłoszeń do pliku CSV
Możliwość importu zgłoszeń elektronicznych z serwisu ZawodyKonne.com (wkrótce)
Możliwość importu zgłoszeń elektronicznych z systemu FEI (wkrótce)
Możliwość szybkiego wprowadzania zgłoszeń z internetowej bazy FEI (wkrótce)
Listy startowe i obsługa przebiegu konkursu
Zaawansowany mechanizm automatycznego rozstawiania par w konkursie uwzględniający wymagane odstępy oraz kolejność startu koni w poprzednim konkursie
Możliwość wprowadzania szybkich i wygodnych zmian kolejności na listach startowych
Możliwość zmian zawodnika i konia w trakcie konkursu
Możliwość szybkiego powielania wybranej pary na liście startowej w trakcie konkursu
Mechanizm dowolnego sortowania listy startowej wg. nazwy konia lub nazwiska zawodnika
Mechanizm losowania kolejności na liście startowej
Mechanizm szybkiej zamiany dwóch zgłoszeń miejscami w trakcie konkursu
Mechanizm informujący o liczbie startów wybranej pary w konkursie
Mechanizm sygnalizujący niewystarczający odstęp pomiędzy kolejnymi startami wybranej pary
Mechanizm automatycznego obliczania przekroczeń normy na podstawie wprowadzanych pomiarów czasu
Automatycznie generowane wydruki list startowych
Automatycznie generowany wydruk protokołu sędziowskiego
Możliwość wydruku osobnej listy startowej i protokołu do drugiego nawrotu
Automatyczny podgląd wyników cząstowych konkursu w trakcie jego trwania
Możliwość drukowania zarówno wyników cząstowych jak i końcowych
Wprowadzanie nagród na wynikach końcowych
Automatyczne wyznaczanie miejsc zawodników w wynikach końcowych
Możliwość ręcznej zmiany i grupowania miejsc zawodników w wynikach końcowych
Możliwość ręcznego i automatycznego zamykania i otwierania konkursu
Mechanizm szybkiego przełączania się między konkursami
Możliwość wprowadzania wyników przejazu ręcznie
Mechanizm dowolnego sortowania listy startowej według cząstowych wyników uzyskanych w konkursie
Możliwość wprowadzania wyników przejazu na podstawie danych z chronometru i fotokomórek
Dostępny wydruk listy startowej dla speakera
Możliwość edycji zgłoszeń wybranej pary w trakcie konkursu
Elastyczny mechanizm wprowadzania danych do konkursów ujeżdżeniowych, który automatycznie wylicza oceną końcową
Możliwość odtwarzania plików dźwiękowych w przypadku przejazdów zerowych
Elektroniczny pomiar czasu i naliczanie punktów
Moduł automatycznego pomiaru czasu i obsługi przejazdu w programie
Pomiar czasu z wykorzystaniem komputera
Automatyczny pomiar 45s przed startem
Osobny pomiar czasu pierwszej i drugiej fazy
Automatyczne naliczanie punktów karnych za przekroczenie normy czasu
Wsparcie procesu naliczania punktów i dodatkowych sekund czasu
Obsługa chronometrów, fotokomórek i przycisku sędziego firmy SECTRO
Automatyczne tworzenie histori pomiarów czasu i naliczeń punktowych
Obsługa chronometrów, fotokomórek i przycisku sędziego firmy TAG Heuer, Alge, Microgate
Dodatkowy niezależny moduł automatycznego pomiaru czasu i obsługi przejazdu
Publikacja wyników zawodów
Możliwość publikacji list startowych w serwisie ZawodyKonne.com
Możliwość publikacji aktualnego rankingu i wyników w serwisie ZawodyKonne.com
Możliwość eksportu wyników zawodów w formacie HTML
Możliwość eksportu wyników zawodów w formacie CSV
Możliwość eksportu list startowych w formacie HTML
Możliwość eksportu list startowych w formacie CSV
Możliwość eksportu wyników zawodów w formacie XLS dla PZJ (wkrótce)
Możliwość eksportu wyników zawodów w formacie XML dla FEI
Możliwość transmisji czasu i punktów aktualnej pary na żywo dla ekipy telewizyjnej (XML)
Możliwość transmisji na żywo aktualnego rankingu i wyników dla ekipy telewizyjnej (XML)
Możliwość transmisji czasu i punktów aktualnej pary na żywo w serwisie ZawodyKonne.com
Obsługa tablic elektronicznych i telebimów
Możliwość wyświetlania wyników na dodatkowym monitorze, telewizorze lub projektorze multimedialnym (VGA, HDMI, DVI S-Video)
Możliwość wyświetlania aktualnego czasu i punktów na tablicy wyników
Możliwość wyświetlania danych aktualnego zawodnika i konia
Możliwość wyświetlania miejsca zdobytego przez parę w konkursie
Możliwość konfiguracji parametrów tekstu i koloru wyświetlanych informacji
Możliwość wyświetlania wyników na tablicach diodowych LED firmy LedMachine
Możliwość wyświetlania wyników na kolorowych telebimach diodowych
Możliwość wyświetlania najlepszych wyników w konkursie
Możliwość wyświetlania aktualnego pomiaru i wyników konkursu dla rozprężalni
Możliwość wyświetlania tablicy wyników w wersji blue box na potrzeby miksowania z obrazem z kamer
Możliwość odtwarzania filmów reklamowych na tablicach wyników
Konfiguracja i obsługa bazy danych
Współpraca z bazami danych Microsoft SQL Server
Możliwość wykonywania kopii zapasowych bazy danych
Możliwość przywracania bazy danych z zapasowej kopii
Możliwość zmiany i archiwizacji wybranych opcji programu w plikach INI
Możliwość importu danych z wcześniejszych wersji programu
Wydruki
Możliwość wprowadzenia własnego logo na wszystkich wydrukach
Możliwość edycji wspólnej stopki na wydrukach z programu
Możliwość wprowadzania loga sponsora na wydrukach wyników i listach startowych
HUBERTUS
REGIO
HUBERTUS
PRO
HUBERTUS
PREMIUM
Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2024
design and realization: signus.pl