Please visit the newer version of our website at LiveJumping.com:
The new version will soon replace this site completely.

Automatyczna publikacja
list startowych i wyników końcowych


Nasz system Hubertus automatycznie publikuje w internecie wszystkie informacje dotyczące zawodów.


Listy startowe i wyniki końcowe konkursów dostępne są w serwisie ZawodyKonne.com od razu po ich wydrukowaniu.


Każda wprowadzona zmiana jest od razu widoczna nie tylko dla zawodników, sędziów oraz publiczności ale również dla biura zawodów.


Wyniki prezentowane w naszym systemie można przeglądać na wiele sposobów. Oprócz samych wyników prezentowane również są szczegółowe informacje dotyczące startującego zawodnika i konia. W każdym konkursie dostępne są jego szczegółowe parametry, normy czasu, przeszkody, które ulegają automatycznej aktualizacji przy każdej zmianie w trakcie zawodów.

Zgłoszenia elektroniczne
oraz platforma komunikacyjna


Każdy zawodnik lub klub może w wygodnej i elektronicznej formie zgłosić się na zawody organizowane przy użyciu naszego rozwiązania. Zgłoszenia mogą być przyjmowane zarówno w formie ogólnej, jak i ze szczegółowym określeniem konkursów w zależności od potrzeb organizatora.


Podczas rejestracji zgłoszenia można korzystać z baz danych zawierających tysiące informacji na temat zawodników i koni, a także możliwe jest założenie profilu w systemie ZawodyKonne.com, który pozwala na przechowywanie własnych danych i zbieranie wyników z zawodów.

Organizator zawodów jest automatycznie informowany o nowym zgłoszeniu i dzięki naszemu rozwiązaniu może akceptować i odrzucać poszczególne zgłoszenia. Możliwe jest ustalanie różnego rodzaju limitów zgłoszeń i dowolne ich przetwarzanie.


Nasze rozwiązanie jest nie tylko formularzem do przyjmowania zgłoszeń ale stanowi kompleksową platformę do komunikacji pomiędzy organizatorem zawodów, a jego uczestnikami. Dzięki naszemu rozwiązaniu zawodnicy automatycznie informowani są o każdej zmianie w propozycjach zawodów, możliwe jest publikowanie komunikatów oraz bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, a organizatorem zawodów.

Elektroniczne biuro zawodów


Głównym elementem naszej platformy jest elektroniczne biuro zawodów, które stanowi wsparcie dla organizatora w całym procesie realizacji zawodów konnych.


W naszym systemie organizator może w pełni zarządzać zgłoszeniami, wprowadzać zmiany w organizowanych zawodach, komunikować się z zawodnikami.

Dostarczane przez nas narzędzie pozwala na prowadzenie pełnych rozliczeń z zawodnikami, naliczanie opłat startowych, wpisowych oraz prowadzenie rozliczeń dodatkowych związanych chociażby z wynajęciem boksów. Za pomocą jednego kliknięcia obsługa biura zawodów może wygenerować raport rozliczeniowy dla wybranego konia/zawodnika z uwzględnieniem dowolnego zakresu danych oraz nagród zdobytych podczas zawodów, a także dokonać odpowiedniego rozliczenia i wydrukować potwierdzające ten fakt dokumenty.

Wyniki na żywo, interaktywne ekrany informacyjne


W naszych rozwiązaniach stosujemy najnowsze technologie, które pozwalają dostarczać w czasie rzeczywistym wszelkie informacje dotyczące prowadzonych w naszym systemie zawodów.


W czasie trwania konkursu praktycznie każdy użytkownik sieci internet na świecie może w czasie rzeczywistym śledzić aktualny czas i punkty bieżącego zawodnika, tak jakby w jego telefonie, komputerze czy tablecie znajdowała się elektroniczna tablica wyników, jakie można spotkać na parkurze.


Na bieżąco każdy użytkownik może śledzić ranking aktualnego konkursu, który samoczynnie aktualizuje się po każdym zakończonym przejeździe. Identycznej aktualizacji podlegają wszystkie inne informacje przekazywane w trakcie konkursu, a więc i jego parametry oraz statystyki podsumowujące.

Wszystkie zmiany, aktualne wyniki, bieżący przejazd oraz uzyskane nagrody błyskawicznie dostępne są dla każdego, a w szczególności dla obsługi biura zawodów.


Dla większych ośrodków nasz system udostępnia również możliwość wyświetlania całego szeregu ekranów informacyjnych znajdujących się na terenie zawodów, jak również poza nim. Organizator może więc zastosować takie rozwiązania, jak kioski multimedialne, ekrany informacyjne na rozprężalni, w hotelu lub restauracji, telebimy wyświetlające nie tylko wyniki ale również reklamy w przerwach pomiędzy konkursami.


Nasze rozwiązanie pozwala jednocześnie wykorzystać powstałą na terenie zawodów sieć ekranów informacyjnych do przekazywania bieżących i pilnych komunikatów, co więcej komunikaty takie mogą być również przekazywane bezpośrednio na telefony, czy komputery użytkowników, którzy śledzą bieżące wyniki w internecie.

Interfejs API, aplikacja moblina,
indywidualne wizualizacje


Dla wymagających organizatorów, którzy chcieliby uzyskać bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w naszym systemie umożliwiamy komunikację z interfejsem API ZawodyKonne.com. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie elementy naszego systemu mogą być w pełni zintegrowane z własnym oprogramowaniem lub serwisem internetowym organizatora


Dla wszystkich udostępniamy naszą aplikację mobilną, która pozwala na łatwiejszy i bardziej bezpośredni dostęp do wyników, list startowych, jak również pozwala na szybkie dokonywanie zgłoszeń oraz śledzenie wyników z nimi powiązanych.

Organizatorzy, którzy potrzebują bardziej indywidualnej oferty mogą liczyć również z naszej strony na bardziej dopasowane do ich potrzeb rozwiązania. Nasz system pozwala na wprowadzanie indywidualnie dopasowanych ekranów informacyjnych, zawierających stylizacje odpowiednie do każdego rodzaju konkursu, w kolorystyce oraz z logiem sponsora lub organizatora zawodów.

System Obsługi Zawodów Konnych
HUBERTUS

Gratis
0 zł / m-c*
 • publikacja list startowych
 • publikacja wyników
 • zestawienia zgłoszeń
 • aplikacja moblina
Podstawowy
 • zgłoszenia elektroniczne
 • komunikacja z zawodnikami
 • publikacja list startowych
 • publikacja wyników
 • zestawienia zgłoszeń
 • aplikacja moblina
Rozszerzony
 • wyniki w czasie rzeczywistym
 • zgłoszenia elektroniczne
 • komunikacja z zawodnikami
 • publikacja list startowych
 • publikacja wyników
 • zestawienia zgłoszeń
 • aplikacja moblina
Premium
 • rozliczenia finansowe
 • elektroniczne biuro zawodów
 • zdalne ekrany informacyjne
 • wyniki w czasie rzeczywistym
 • zgłoszenia elektroniczne
 • komunikacja z zawodnikami
 • publikacja list startowych
 • publikacja wyników
 • zestawienia zgłoszeń
 • aplikacja moblina

Indywidualnie dopasowane pakiety!

Dla bardziej wymagających użytkowników udostępniamy pakiety indywidualne zawierające dodatkowe zaawansowane usługi:

dostęp do systemu API ZawodyKonne.com
aplikacja do zdalnego wprowadzania ocen sędziowskich
indywidualnie dopasowywane wizualizacje

Zapytaj o naszą ofertę

Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2024
design and realization: signus.pl