Wersja DEMO

Hubertus v. 2.5.0.0 (2017-05-04)

Pobierz wersję demonstracyjną z wszystkimi funkcjami programu do przetestowania, ograniczoną jedynie w zakresie liczby wprowadzanych do programu informacji.

Wersja pełna

Hubertus v. 2.5.0.0 (2017-05-04)

Pobierz pełną wersję systemu HUBERTUS, która do prawidłowego działania wymaga zakupionej wcześniej licencji.

Tylko aktualizacja

Hubertus v. 2.5.0.0 (2017-05-04)

Pobierz aktualizację systemu HUBERTUS do najnowszej wersji - wymaga wcześniej zainstalowanej wersji systemu Hubertus.

Aktualizacja BETA

Wersja testowa (2017-05-04 11:22)

Aktualizacja programu do wersji BETA dla osób zainteresowanych testowaniem najnowszych zmian przed ich oficjalną publikacją (wymaga wcześniejszego zainstalowania wersji podstawowej)

HUBERTUS v. 2.5.0.0

2017-05-04
 • zamykamy wersję BETA, która publikowana była od kilku ostatnich miesięcy
 • wersja ta zawiera bardzo dużo zmian i modyfikacji programu i są to zarówno nowe funkcje jak i poprawki do już istniejących
 • ..lista zmian zostanie niedługo uzupełniona

HUBERTUS v. 2.1.4.0

2016-04-21
 • wprowadzenie osobnego wzoru konkursu dwufazowego dokładności-szybkości
 • zmiana w przypadku konkursu dwufazowego art. 274.5.6 - w drugiej fazie na tablicach wyników prezentowana będzie suma punktów z obydwu faz

HUBERTUS v. 2.1.3.0

2016-04-14
 • wprowadzenie opcji szybkiego i tymczasowego ignorowania przekroczenia normy czasu podczas przejazdu
 • dodatkowe usprawnienia w mechanizmie automatycznego ustawienia list startowych
 • uszczegółowienie definicji konkursu dwufazowego art. 256.5.7 oraz wprowadzenie automatycznego sumowania punktów
 • zmiana mechanizmu wykrywania wielokrotnych startów zawodnika i konia - rozwiązanie problemu zgłoszeń z kilku kont jednocześnie
 • dodanie informacji o identyfikatorze konia i zawodnika w zgłoszeniach

HUBERTUS v. 2.1.2.0

2016-04-07
 • pełna automatyzacja ustawiania list startowych w konkursach z opcją zachowania obok siebie identycznych przejazdów (np. konkursy LL)
 • wprowadzenie do mechanizmu automatycznego ustawienia list startowych automatycznej analizy poprzedniego i następnego konkursu
 • optymalizacja wydajności mechanizmu auto rozstawienia oraz operacji pojedynczych zmian kolejności startów
 • kosmetyczna modyfikacje eksportu zgłoszeń do MS Excel
 • poprawa czytelności wydruku analizy czasowej dla startujących par

HUBERTUS v. 2.1.1.0

2016-03-09
 • wprowadzenie nowej wersji protokołu komunikacyjnego do synchronizacji danych

HUBERTUS v. 2.1.0.0

2016-03-07
 • po roku funkcjonowania w wersji BETA publikujemy oficjalnie najnowsze zmiany w systemie HUBERTUS
 • nowe i bardziej rozbudowane mechanizmy obłsugi zawodów WKKW
 • dodatkowe warianty wydruków list startowych, protokołów i wyników
 • modernizacja modułu obsługi chronometru oraz poprawki drobnych błędów
 • nowoczesne wizualizacje do obsługi telebimu podczas zawodów
 • moduł zdalnego wprowadzania ocen oraz protokołów
 • dodatkowe narzędzia kopiowania konkursów i całych zawodów
 • mechanizm harmonogramowania startów
 • nowe rodzaje konkursów oraz możliwość ich szerszej konfiguracji
 • lepsza obsługa plików muzycznych i reklam video
 • szereg poprawek błędów i zmian funkcjonalnych interfejsu użytkownika
 • ... a w kolejce czekają kolejne spore zmiany, które będziemy publikować już w tradycyjnym trybie nowych wersji

HUBERTUS v. 2.0.0.10

2015-04-16
 • publikacja wyników i list startowych na żywo w platformie ZawodyKonne.com
 • rozbudowana obsługa dyscypliny WKKW, dodatkowe wydruki, automatyczne obliczenia w wynikach
 • możliwość określania godzin i czasu przejazdów oraz ich automatyczne generowanie
 • pełna obsługa protokołów programów ujeżdzeniowych
 • obsługa zawodów akademickich
 • integracja zewnętrznego modułu chronometru z bazą systemu Hubertus
 • zmiana mechanizmu instalacji programu oraz wprowadzenie do dystrybucji wersji aktualizacyjnych
 • szereg zmian kosmetycznych i poprawek drobnych błędów

HUBERTUS v. 2.0.0.9

2014-01-31

 • poprawa błędu związanego z wyświetlaniem okna zmiany zawodnika
 • usprawnienia w obsłudze pomiaru czasu w konkursie dwufazowym
 • wprowadzenie obsługi konkursu dwufazowego wg. nowych przepisów (274.5.6)

HUBERTUS v. 2.0.0.8

2013-10-11

 • wprowadzenie pełnej obsługi chronometrów i fotokomórek firmy SECTRO
 • zmiany związane z aktualizacją nazwy systemu oraz wprowadzeniem trzech nowych wersji programu Hubertus - REGIO, PRO oraz PREMIUM
 • aktualizacja formatu wyników eksportowanych do FEI
 • poprawa obsługi stytuacji ręcznego przerwania drugiej fazy konkursu dwufazowego i doliczenia punktów karnych do pierwszej fazy
 • wstępne przygotowanie do pełniejszej obsługi zawodów WKKW
 • poprawki drobnych błędów

HUBERTUS v. 2.0.0.7

2012-07-16

 • poprawa mechanizmu odzyskiwania bazy danych z kopii zapasowej w przypadku przenoszenia bazy pomiędzy różnymi komputerami
 • szereg drobnych zmian kosmetycznych

HUBERTUS v. 2.0.0.6

2012-04-23
 • poprawka istotnego błędu występującego w funkcji autorozstawienia list startowych - w specyficznych przypadkach, podczas autorozstawiania listy konkursu mogło dochodzić do resetowania kolejności poszczególnych zgłoszeń na liście poprzedzającego konkursu, w którym lista była ustawiana ręcznie (najczęściej konkursy klasy LL)

HUBERTUS v. 2.0.0.5

2012-04-10
 • kosmetyczna poprawka w oknie chronometru związana z dopasowaniem jego wielkości w niektórych systemach
 • modyfikacja okna zarządzania bazą danych, zmiany kosmetyczne i udostępnienie funkcji prostego przywracania bazy danych z pliku

HUBERTUS v. 2.0.0.4

2012-03-23
 • kosmetyczne poprawki do nagłówków list startowych i wyników
 • uzupełnienie list startowych oraz wyników o informacje o maści konia
 • rozbudowa funkcji eksportu zgłoszeń do formatu CSV (dla programu MS Excel) o brakujące informacje szczegółowe dotyczące zawodnika i konia
 • w związku z ostatnimi zmianami w przepisach przypominamy o dowolnej możliwości zmiany czasu rozpoczęcia przejazdu przez zawodnika w ustawieniach okna chronometru podczas pomiaru czasu (domyślna wartość wynosi 45 s)
 • poprawiony został eksport wyników konkursów szybkości do formatu XML dla FEI - uzupełniono wyniki o kolumnę z punktami oznaczoną w programie jako Błędy
 • poprawiony został wydruk listy speakera - nie były prawidłowo pobierane dane do nagłówka wydruku związane z informacją o zawodach
 • poprawiony został wydruk protokołów - nie były prawidłowo pobierane dane z tabeli konkursów z informacją o warunkach technicznych (norma, tempo, dystans)
 • dodano możliwość ręcznej zmiany rozmiaru okna za pomocą myszki, która została usunięta podczas wprowadzania nowego wyglądu programu, funkcja ta jest teraz aktywna po najechaniu myszką na dolną-prawą część okna programu

HUBERTUS v. 2.0.0.3

2011-10-23
 • dodanie niezbędnych parametrów do opisu zawodników i konii z punktu widzenia zawodów międzynarodowych (numery paszportów, FEI ID zawodnika, maść i wzrost konia)
 • drukowanie numerów paszportów i FEI ID na listach startowych i wynikach 
 • wbudowany mechanizm informacji o aktualizacjach i poprawiony mechanizm instalacji aktualizacji
 • poprawka mechanizmu wyświtlania kategorii jeŸdŸca na listach i wynikach
 • odchudzenie programu przez wyrzucenie wydruków zarzuconych we wczesniejszych wersjach
 • zmiana mechanizmu funkcjonowania wersji testowej - program bez klucza sprzętowego będzie działał jako wersja demonstracyjna z ograniczeniami nałożonymi na liczbę zawodów konnych, konkursów i zgłoszeń, jakie można wprowadzić do programu
 • modyfikacja i usprawnienie procesu importu danych ze starszych wersji programu
 • optymalizacja procesu dopisywania pary zawodnik-koń do konkursów
 • poprawa obsługi klawiszy dodatkowych w zgłoszeniach do konkursów
 • usunięcie z wersji instalacyjnej archiwalnych plików bazy danych
 • kompletna przebudowa wydruku listy zgłoszeń do konkursów
 • poprawa mechanizmu wyszukiwania koni z klawiatury - możliwość prowadzania innych znaków niż litery i cyfry
 • poprawka wyświetlania okna podglądu wydruku z przeglądarki Internet Explorer
 • poprawka mechanizmu generowania numeracji na listach startowych

HUBERTUS v. 2.0.0.2

2011-09-26

 • wprowadzono szereg poprawek optymalizacyjnych związanych z obsługą nowego systemu baz danych
 • kilka poprawek dotyczących importu danych z wcześniejszych wersji systemu
 • naprawiono błąd związany z nieprawidłowym zapisem wyników w niektórych konkursach ujeżdżeniowych
 • zmodyfikowana lista rodzajów konkursów ujeżdżeniowych
 • zakończono wsparcie dla kluczy sprzętowych działających na porcie LPT (aktualnie system obsługuje jedynie klucze USB)

HUBERTUS v. 2.0.0.1

2011-08-01
 • wprowadzono najważniejszą od kilku lat zmianę systemu zarządzania bazami danych na system Microsoft SQL Server
 • przy pierwszym uruchomieniu system automatycznie dokona importu i ewentualnej konwersji baz danych na nowy standard
 • procedura importu danych z bazy dokonuje również ich oczyszczenia oraz konfiguruje nowy system baz danych w celu zwiększenia wydajności pracy
 • w stosunku do poprzednich wersji poprawione zostały rzadko występujące błędy związane z nieprawidłowym zapisem numerów startowych na listach
 • poprawione zostały również rzadko występujące błędy związane z nieprawidłowym zapisem wyniku przejazdu
 • do widoku list startowych i wyników został ponownie wprowadzony kalkulator punktów do konkursów z jokerem
 • poprawione zostały mechanizmy wyszukiwania koni i zawodników poprzez wpisywanie znaków z klawiatury - zniesione zostało rozróżnienie dużych i małych liter
Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2017
design and realization: signus.pl