Boudewijn Schepers będzie oceniał konie podczas MPMK Strzegom 2019

Wednesday, 11 September 2019


 

 

Boudewijn Schepers urodził się rodzinie z tradycjami hippicznymi i hodowlanymi. Jego ojciec był członkiem pierwszego zarządu regionalnego związku BWP w latach sześćdziesiątych. Życzeniem seniora Schepersa było, aby jeden z jego synów przejął tradycje rodzinne i jego profesję. Boudewijn zawsze interesował się hodowlą koni, już jako bardzo młody człowiek śledził rodziny klaczy i linie ogierów, studiował rodowody koni. Kiedy miał 20 lat, został wybrany do zarządu regionu, kilka lat później zdał egzamin sędziowski, uprawniający go do sędziowania klaczy. Tym samym został najmłodszym sędzią w tamtym czasie. Angażował się w pracę nie tylko sędziowską, ale w inne inicjatywy związane z hodowlą i jeździectwem. Przez ponad 2 lata był jeźdźcem testowym podczas kwalifikacji koni. Związek BWP poprosił Schepersa o podjęcie się obowiązków członka komisji selekcyjnej ogierów. Po 8 latach, kiedy poprzedni Sędzia Główny przeszedł na emeryturę, Związek BWP powołał go na to stanowisko. Pełni je przez ponad 10 lat. Podróżował po Ameryce Północnej (USA i Kanada) przez 5 lat, przeprowadzał kontrolę źrebiąt, młodych koni, klaczy i ogierów. Konie, które kwalifikował był oceniane według tych samych kryteriów co konie w Belgii. Wśród koni, które uznał zarówno w Ameryce, jak i w Beligii, dwa konie osiągnęły poziom olimpijski, jeden został wybrany Ambasadorem Księgi BWP, a dwanaście otrzymało tytuł Elite. Równie 21 klaczy z Ameryki Północnej uznanych przez Boudewijna Schepersa otrzymało ten zaszczytny tytuł. 

 

Boudewijn Schepers nadal ocenia klacze, źrebięta, sędziuje czempionaty w skokach luzem. Hoduje także konie. W przeszłości startował w ogólnokrajowych zawodach ujeżdżeniowych i skokowych. Obecnie Jasper Schepers, syn Boudewijna zaczyna brać udział w konkursach na koniach hodowli ojca i osiąga dobre wyniki!

 

Boudewijn, do zobaczenia w Strzegomiu!

Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2020
design and realization: signus.pl