Check out the beta version of our new website: LiveJumping.com

"Biotechnologia w rozrodzie koni"

Thursday, 01 July 2021

KONFERENCJA   ROZRóD      KSIĄŻ 15-16.10.2021

 

Bez wiedzy nie ma postępu!

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza hodowców koni na konferencję, której tematem są nowoczesne metody rozrodu. Na konferencji będą omawiane nowe techniki biotechnologiczne wykorzystywane w rozrodzie koni. Inicjatorem tego spotkania jest specjalista od rozrodu – czynny lekarz weterynarii Sylwester Zając wraz z zespołem. Prowadzącym będzie Karolina Świrgoń - tech. wet., mgr. inż. Wydziału Rolnictwa SGGW.Cel konferencji:

• Konferencja przeznaczona jest dla lekarzy weterynarii, hodowców koni, techników weterynarii, czyli dla całego środowiska hippicznego.

• Ma na celu zapoznanie z nowymi technikami biotechnologicznymi możliwymi do zastosowania w rozrodzie koni, korzyściami hodowlanymi i finansowymi, jakie mogą przynosić nowe technologie oraz (co bardzo istotne) ich ograniczeniami.

• Równolegle, ważnym zadaniem kursu jest budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy lekarzami weterynarii a hodowcami.

• Kładziemy nacisk na zapoznanie uczestników konferencji z praktycznymi zastosowaniami nowych technologii w rozrodzie koni (przykłady wdrożeń GFE Francja).

• Hodowcy zdobędą wiedzę również na temat metod hodowlanych stosowanych przez GFE w odniesieniu do koni użytkowanych w sporcie (wybór optymalnych ogierów dla posiadanych klaczy), nowych trendów w żywieniu koni, immunoprofilaktyki chorób zakaźnych itp.

Organizatorzy:

Vetpraktyki.pl – Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając Sassebi.pl – Alina Palichleb GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Copyright © ZawodyKonne.com 2004-2022
design and realization: signus.pl